Документи: Освітня діяльність

Поточна інформація 20-21

Освітня програма на 2021

Правила поведінки учнів

Критерії оцінювання результатів навчання учнів

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про академічну доброчесність учасників осв. процесу